همایش افتتاحیه نیم سال دوم دوره هفتم بینش مطهر فردا،مورخ 17 فروردین ماه1396برگزار می شود.
نظرات (0) کلیک ها: 534
نظرات (0) کلیک ها: 520
نظرات (0) کلیک ها: 681
دوره سیر مطالعاتی آثار استاد شهید مرتضی مطهری(رحمت الله علیه)
نظرات (0) کلیک ها: 878
نظرات (0) کلیک ها: 576