ارتباط با ما
آدرس:
اصفهان،میدان احمدآباد،خیابان جی،خیابان شهید خراسانی،نبش کوچه انقلاب
تلفن:
واحد برادران 03132302537 واحد خواهران 03132304937
نمابر:
03132302537
موبایل:
09130603206
ارسال ایمیل
اختیاری
سایر اطلاعات:

ساعات کاری

شنبه تا چهارشنبه

پنج شنبه و جمعه

9:00 تا 14:00

تعطیل

پیرو درخواست تعدادی از کاربران سایت و معرفت پژوهان محترم مبنی بر ارسال شماره حساب برای کمک مالی به طرح مقدس بینش مطهر بدینوسیله شماره حساب زیربرای آندسته از افرادی که مایل به کمک مالی به مجمع هستند به شرح زیردرج می گردد.توضیحا اینکه پرداخت هرگونه وجهی اختیاری بوده وکمک های شما صرف امورفرهنگی ومذهبی نظیر برگزاری کلاس.همایش و ...  خواهدشد.امید است شما نیز در اجر معنوی طرح های یاد شده سهیم باشید.لطفادرصورت پرداخت  هرگونه وجهی ازطریق فرم تماس بالا اطلاع دهید.متشکریم

شماره کارت :

5041721029537355

بانک رسالت بنام :

 مجمع بینش مطهر اصفهان

(قابل پرداخت درشعب سراسر کشور)