sssss

 

اهداف کلان:
 در ابتدا لازم است اهداف کلان مجمع بینش مطهر بیان شود تا هم مسئولین و کادر تشکیلاتی مجمع و هم مخاطبین آن بدانند به دنبال چه ضرورتی چه اهدافی را پیگیری می‌نمایند لذا اهداف کلان حاکمه بر کلیه ی فعالیت‌های مجمع فرهنگی تحقیقاتی بینش مطهر که در این اساسنامه داخلی به آن‌ها پرداخته شده است به شرح زیر می‌باشد:
1- ایجاد نظام فکری و بسترسازی اولیه اعتقادی بر مبنای تعالیم الهی و اسلام ناب محمدی (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم)
2- بسط و گسترش اندیشه اسلامی آحاد افراد جامعه در سطح جامعه داخلی و خارجی و اشاعه تفکر ناب اسلامی به دیگر مراکز علمی، فرهنگی خصوصاً پایگاه‌ها و کانون‌های فرهنگی
3- ارائه الگویی از جامعیت تعالیم اسلامی در مواجهه با افراط و تفریط‌های ویرانگر در حیطه‌های شناختی، گرایشی و رفتاری با پردازش ابعاد مختلف سیره شهید مطهری (تربیت شهید مطهری‌گونه)
4- ارتقاء سطح شناخت و معرفت عمومی مردم ونخبگان در مواجهه با جریان‌های ناسالم اجتماعی-سیاسی و تهاجم فرهنگی با استفاده از هر روش وقالب ممکن (فعالیت‌های اجرایی، تحقیقاتی، آموزشی، تربیتی، رسانه ای، حرکت‌های اجتماعی و...)
5- ارتقاء سطح ایمان و تعبد جامعه با تبیین عاقلانه و عالمانه مبانی دینی
6- کادر و نیروسازی علمی ـ دینی و تربیت مربی بینش مطهر
7- کسب توانمندی لازم جهت مواجهه صحیح علمی با اندیشه‌های معارض و انحرافی
8- زمینه‌سازی جهت بهره‌مندی عالمانه و محققانه از قرآن کریم و روایات اهل بیت (علیهم‌السلام)
9- زمینه‌سازی مناسب برای ورود مؤثر به مباحث و نظرات دیگر اندیشمندان اسلامی
10-  تقویت استقلال فکری اسلامی و افزایش توان تفکر، نقادی، مطالعه و کتابخوانی در سطح جامعه اسلامی
11-  شخصیت‌سازی و ایجاد ثبات روحی و شخصیتی در مسیر تعبد عقلانی و الگودهی علمی ـ دینی
12-  آشنایی با مبانی فکری نظام جمهوری اسلامی و نظام‌سازی فکری برای حاکمیت اسلامی و جامعه آرمانی مهدوی
13-  پاسخگویی به سؤالات و شبهات اعتقادی جامعه و جوانان برای جلوگیری از پیدایش بسیاری از لغزش‌ها و انحراف‌ها
14-  عمل به توصیه‌های اکید حضرت امام (ره)، ولی معظم فقیه و دیگر عالمان ربانی در حفظ و صیانت و گسترش آثار شهید مطهری (ره)
15-  پیگیری طرح‌ها و موضوعات پژوهشی و تحقیقی مرتبط با آثار شهید مطهری (ره)
16-  ارتباط با دیگر مراکز علمی، فرهنگی مرتبط جهت انتقال تجربه و استفاده از دستاوردهای آنان
17-  پیگیری اهداف و طرح‌های جانبی مانند تشکیل هسته‌های فرهنگی و ارائه طرح‌های مرتبط
18-  پیگیری راه اندازی و تأسیس مراکز فرهنگی وتحقیقاتی مشابه در سایر مراکز فرهنگی، شهرها و استان‌های کشور
19-  پیگیری جهت انجام فعالیت‌های ملی و بین المللی در راستای تبلیغ و ارائه معارف حقهی اسلام ناب محمدی که همان آرا و اندیشه‌های معمار کبیر انقلاب، رهبر معظم انقلاب و شهیدمطهری (ره) است در   برابر اندیشه‌های انحرافی اسلام آمریکائی و شیعه انگلیسی و آن چه از تحجر ویا غرب زدگی در لباس اسلام در جامعهی ملی و جهانی امروزی خودنمایی می‌کند.
20-  گسترش فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی بر مبنای اندیشه اسلام ناب و تربیت نیروهای انقلابی و معتقد به اسلام سیاسی


سند چشم انداز:
مجمع بینش مطهر هر ده سال یک بار پس از بررسی‌های متعدد اجرایی و تشکیلاتی یک سند چشم انداز ده ساله تدوین و پس از تصویب در هیئت مدیره وقت و اخذ تأیید و امضای رسمی از رئیس هیئت مدیره، جهت و سمت وسوی کلیّه فعالیت‌ها به سمت آن سند معطوف خواهد بود و این سند آرمان‌های کلی اجرایی وتشکیلاتی مجمع را تبیین می‌نماید.
سند چشم انداز ده ساله‌ی اول مجمع فرهنگی تحقیقاتی بینش مطهر اصفهان: (شروع: 1/1/1389    پایان: 1/1/1399)
چشم انداز مجمع بینش مطهر: «مجمع فرهنگی (مجموعه فرهنگی) اسلامی مرجع»
 
تعاریف:
مجمع فرهنگی اسلامی: نهادی است در راستای تولید و تحّول دانش ونهادینه سازی ارزش‌های اسلامی و تربیت نخبگان علمی وعقیدتی و با ایمان بر اساس معارف اسلام و تعالیم اهل بیت علیهم‌السلام در علوم و فنون مورد نیاز جهت تحقق تمدن نوین اسلامی با کارویژه های آموزش، تربیت وتحقیق،.
مجمع فرهنگی مرجع: مجموعه ای است ممتاز در حوزه‌های تخصّصی به نحوی که مجموعه برون‌دادهای آن دارای بالاترین اثرگذاری و بیشترین مراجعه کننده باشد.
 
عملیات‌ها:
1- پیگیری‌های گسترده علمی ومحتوایی وارتقاء قابلیت‌های علمی و تشکیلاتی اعضای تشکیلات ومخاطبین آن به موازات کلیهی فعالیت‌های اجرایی تشکیلاتی
2- مرجع فعالیت‌های مطالعاتی و اندیشه ای در خصوص آراء شهید مطهری (ره) در کشور
3- تشکیل شبکهی کشوری اندیشه ورزی انقلاب اسلامی
4- تأسیس و شکل دهی تشکیلات معرفت پژوهی واجتماعی در استان اصفهان
5- تأسیس و شکل دهی تشکیلات معرفت پژوهی واجتماعی در شهر تهران
6- خودکفایی اقتصادی تشکیلات به موازات فعالیت‌ها
7- تأسیس و شکل دهی تشکیلات ملی معرفت پژوهی واجتماعی به موازات شکل دهی فعالیت‌های بین المللی
8- فراهم سازی مقدمات تاسیس و شکل دهی مجموعه موسسات آموزشی دانش آموزی بینش مطهر(مدارس آموزشی دبستان، متوسطه یک و دو)
9- فراهم سازی مقدمات تأسیس و شکل دهی دانشگاه اسلامی مرجع بینش مطهر
 
هیئت مؤسّس:
مجمع فرهنگی تحقیقاتی بینش مطهر در سال 89 با همکاری جمعی از دانشجویان و طلّاب با نام «انجمن بینش مطهر» در شهر اصفهان اغاز به کار نمود و پس از مدتّی فعالیّت، هیئت مؤسس اولیه در طی جلسه ای کلیّه ی مسئولیت‌ها و حقوق معنوی و مادی انجمن بینش مطهر را از جانب خویش رد و به رئیس هیئت مؤسس آن زمان یعنی آقای محمدوحیدصافی اصفهانی برای مدت نامحدود تحویل و تفویض نمودند. لذا رئیس هیئت مؤسس مجمع از تاریخ مذکور به مدت نامحدود شخص حقیقی «محمّدوحیدصافی اصفهانی/ فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه: 1271159481» می‌باشد.
تبصره1: رئیس هیئت موسس عضو ثابت هیئت مدیره است و وظیفه ی نظارت بر حرکت مجمع به سمت اهداف کلان و نیز نظارت طولی بر روند فعالیت‌های علمی واجرایی تشکیلات مجمع را برعهده دارد و اختیارات و بسط ید وی ناظر بر اشراف و نظارت کلی وی بر مجمع و در موارد احتمالی استفاده از این اختیارات برای جلوگیری از انحرافاتی است که می‌تواند مجمع را از اهداف اولیه ای که به منظور تحقق آن اهداف تأسیس گشته است دور نماید و در این راستا وظیفهی انتصاب اعضای هیئت مدیره مجمع بینش مطهر برای مدت دوسال و در موارد اضطراری انحلال این هیئت مدیره در هر زمان بر عهدهی اوست.
تبصره2: رئیس هیئت مؤسس می‌تواند در هر زمان و به تشخیص خود کلیه اختیارات خود و یا بخشی از آن را پس از طی مراحل قانونی وکتباً به فرد یا افراد دیگری تفویض نماید.
 
شورای اساتید ومشاوران عالی:
شورای اساتید ومشاوران عالی مجمع بینش مطهر متشکل از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی علمی وفرهنگی، اساتید طرح مطالعاتی و سایر افراد مرتبط با فعالیت‌های علمی و آموزشی مجمع بینش مطهر می‌باشند و هر ساله توسط هیئت مدیره این افراد برای مدت یک سال انتخاب می‌شوند. وظایف شورای اساتید و مشاوران عالی عبارت‌اند از:
1- شرکت در جلسات همفکری علمی و اجرایی که به صورت ماهانه در مجمع بینش مطهر برگزار می‌گردد.
2- نظارت معنوی بر حسن اجرای فعالیت‌های مجمع بینش مطهر و ارائه مشورت‌های لازم به هیئت مدیره ومدیر مجمع بینش مطهر
تبصره: لیست اسامی اعضای شورای اساتید ومشاوران عالی مجمع بینش مطهر در سال 1393 به شرح زیر است: (مصوب آخرین تغییرات اساسنامه مورخ 20/12/93)
1- حجت الاسلام سعیدمعمارمنتظرین
2- حجت الاسلام مهدی نیلی پور
3- حجت الاسلام علی اکبر صافی
4- حجت الاسلام مزروعی
5- حجت الاسلام محزونیه
6- حجت الاسلام سید روح الله میرشفیعی
7- دکتر محمدجانی پور
8- دکتر احمد نواب
9- سرکارخانم محبی
10- حجت الاسلام میثم یاسا
11- حجت الاسلام روح الله دهقانی
12- حجت الاسلام حمیدموسوی
13- دکتر خانی
14- آقای علیرضاپورعطار
 
نظارت و بازرسی:
 مسئول نظارت و بازرسی با معرفی مدیرمجمع و با رأی هیئت مدیره به مدت یک سال منصوب می‌شود و وظایف زیر برعهدهی اوست:
1- انجام پیگیری‌های مربوط به تحقیقات و گزینش واستعلام های حقوقی وقضایی کادر اجرایی و آموزشی مجمع و ارائه گزارش به مسئولین ذی ربط
2- کمک به هیئت مدیره در مسئولیت نظارت حداکثری کلی بر فعالیت‌ها
3- بازرسی از فعالیت‌های مجمع و ارائه گزارش‌های مستمر به هیئت مدیره
4- انجام پیگیری‌های ویژه و خاص در امور تشکیلاتی و تربیتی مجمع
 
هیئت مدیره
در این هیئت کلیه امور مربوط به سیاست گذاری کلی، تعیین اولویت فعالیت‌ها، تقسیم کار فعالیت‌ها، تصویب شیوه نامه‌های اجرایی و آموزشی، انتخاب اعضا تشکیلات مجمع ومشخص نمودن جایگاه آن‌ها بر اساس معرفی مدیر مجمع، انجام امور مشورتی انجام خواهد شد. اعضاء این هیئت عبارت‌اند از:
1- رئیس هیئت مؤسس (شخص حقیقی)
2- رئیس هیئت مدیره
3- دبیر هیئت مدیره
4- 4 نفر عضو عادی


وظایف هیئت مدیره:
1- برگزاری انتخابات داخلی و مشخص نمودن ارکان هیئت مدیره
2- انتخاب مدیر مجمع با رأی اعضای هیئت مدیره
3- طرح و برنامه ریزی جهت بهبود و ارتقاء سطح کمی و کیفی فعالیت‌های مجمع
4- نظارت بر حسن اجرای فعالیت‌های مدیر مجمع
5- برگزاری منظم جلسات هیئت مدیره جهت همفکری، ارتقاء دانش وتعیین اولویت فعالیت‌ها
6- نظارت برحفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول
7- نظارت بر رسیدگی به حساب‌ها، پرداخت دیون و وصول مطالبات، افتتاح حساب در بانک‌ها طی انجام تشریفات قانونی و سایر امور مالی
8- نظارت بر موارد اداری، حوقی وثبتی
9- به طور کلی هیات مدیره می‌تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول پس از تصویب به نام مجمع به مسئول ذیربط ابلاغ نماید.


ماده 2) شرکت اعضای هیات مدیره در جلسات متشکله که حداقل هر یک ماه یک بار در محل مجمع تشکیل خواهد شد، الزامی است. هیات مدیره در اولین جلسه از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس هیات مدیره، و یک نفر ر ابه عنوان دبیر هیئت مدیره برخواهد گزید. همچنین هیات مدیره می‌تواند در صورت لزوم برای سایر اعضاء (در صورت انتخاب) سمتهای دیگری در داخل تشکیلات تعیین نماید(مثلا رئیس هیئت مدیره میتواند به عنوان مدیر مجمع نیز انتخاب شود.) تجدید انتخاب هیات مدیره برای دورهای بعدی بلامانع است . هیات مدیره علاوه بر جلساتی که بطور مرتب و حداقل هر ماه یک بار بار تشکیل می‌گردد بنا به ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا دبیر تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد. (وظیفه‌ی اصلی هماهنگی جلسات، نوشتن مصوبات و صورت جلسهی جلسات هیئت مدیره بر عهدهی دبیر هیئت مدیره می‌باشد.
تبصره: نحوه تشکیل جلسه فوق‌العاده بموجب آئین‌نامه داخلی است که به تصویب هیأت مدیره خواهد رسید.
ماده 3 ) هیأت مدیره می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیرمجمع تفویض نماید و مدیرمجمع نیز می‌تواند قسمتی از وظایف محوله را به مشاور و قائم مقام خود که همان معاونت اجرایی مجمع است واگذار نماید.
شرکت اعضای هیات مدیره در جلسات آن ضروریست و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا 3 جلسه متوالی یا 2 جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود.
ماده 4 ) دعوت از اعضای هیات مدیره باید حداقل 10 روز قبل از تشکیل جلسه و توسط دبیر هیئت مدیره انجام پذیرد و در صورت تعیین قرار جلسات بعدی در تقویم اجرایی، شرکت اعضا در موعد جلسات لازم الاجراست و در صورت تغییر زمان جلسه باید موافقت تک تک اعضا انجام پذیرد.
ماده 5) علاوه بر ارکان اصلی 7 گانه هیئت مدیره که دارای حق رأی می‌باشند، مدیران ارتباطات، خواهران و اداری، مالی و حقوقی، مدیر مجمع و یک نماینده از شورای اساتید ومشاوران عالی نیز باید در جلسات هیئت مدیره شرکت نمایند، منتها با این تفاوت که این اعضا از حق رأی برخوردار نمی‌باشند و در صورتی که یک نفر یا تعدادی و یا همهی ارکان هیئت مدیره جز مدیران سه گانه مذکور، یا مدیرمجمع و یا نمایندهی شورای اساتید باشند طبعاً دارای حق رأی خواهند بود.
ماده 6 ) هرگونه آیین نامهی داخلی مربوط به معاونت‌ها و واحدهای مختلف پس از طرح و تصویب در هیئت مدیره لازم الاجراست.
ماده 7) هیات مدیره برای مدت 2 سال انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد هیات مدیره برای دوره‌های بعدی بلامانع است.
ماده 8) مصوبات و صورت‌جلسات هیأت مدیره در دفاتر مخصوص توسط دبیر هیئت مدیره به ترتیب تاریخ ثبت و به امضای اعضای ذیربط خواهد رسید.
تبصره 1- مکاتبات رسمی با امضای رئیس هیئت مدیره انجام می‌پذیرد و در موارد مشخص و پس از اخذ رأی از هیئت مدیره، مدیرمجمع دارای حق امضا در آن مورد مشخص خواهد بود.
تبصره 2-کلیه مدارک، پرونده‌ها و مکاتبات در دفتر مرکزی مجمع باید نگهداری شود.
ماده 9 ) درآمد و هزینه‌های مجمع در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیلان آن باید توسط مدیر کل مجمع و مسئول اداری مالی وحقوقی حداکثر هر یک ماه یکبار به هیئت مدیره ارائه شود.
ماده10) هیئت مدیره مجمع بینش مطهر متشکل از نخبگان وفعالان فرهنگی واساتید محترمی است که بنا بر دغدغه ی دینی و انقلابی خویش، به جهت تحقق اهداف مجمع بینش مطهر گرد هم آمده اند و پیگیری این اهداف را فصل مشترک خویش می دانند و در این مسیر با اخلاص و طی مسیر فی سبیل الله به جهادفرهنگی مشغولیت دارند و مجمع هیچ تعهد مالی نسبت به این افراد ندارد.
 
مدیر مجمع
مدیر مجمع بینش مطهر هر سال توسط هیئت مدیره مجمع به مدت یک سال انتخاب می‌شود و به عنوان مسئول اصلی (شخص حقوقی مورد سؤال) مجمع شناخته می‌شود و وظایف زیر برعهده ی اوست:
1- انتصاب مدیران، دبیران و مسئولین واحدها و معاونت‌ها پس از مشورت و اخذ تأیید از هیئت مدیره (با توجه به اینکه مدیرمجمع به عنوان مجری تصمیمات هیأت مدیره، مسئولیت‌های اداری و اجرایی موسسه را عهده دار است، می‌تواند بامشورت و گرفتن تصویب از هیئت مدیره کارکنان را عزل ونصب نماید وبا تمشیت امور و تدوین طرح‌ها و برنامه‌ها و ایجاد ارتباط و همکاری با مسئولان و اشخاص حقیقی و حقوقی و جلب مشارکت آن‌ها در انجام فعالیت‌های مجمع اقدامات لازمه را انجام دهد و در قبال موسسه و هیأت مدیره مسئول است.)
2- مدیریت و پیگیری و نظارت مستمر بر فعالیت‌های واحدها ومدیریت های تشکیلات مجمع بینش مطهر
3- برقراری ارتباطات مؤثر بین مجمع وسایر نهادها وارگان‌های ذی‌ربط با همکاری مدیر ارتباطات و مدیر اداری مالی و حقوقی به جهت جذب بودجه و سایر حمایت‌های مادی ومعنوی
4- برگزاری جلسات مستمر با شورای اساتید و بهره مندی از نظرات آنان در پیشبرد فعالیت‌های آموزشی جاری مجمع
5- پیگیری جهت جذب حمایت‌های مادی و معنوی جهت ارتقاء سطح کمی وکیفی مجمع
6-ایجاد فضایی همدلانه وتشویق تک تک معرفت پژوهان جهت ورود به عرصه‌های علمی وپژوهشی و انگیزه بخشی در راستای تعمیق وتثبیت روحیه علمی ومعرفت پژوهی در قالب فعالیت‌های مجمع و برنامه ریزی جهت استفاده از ظرفیت‌های مجمع بینش مطهر (شناسایی معرفت‌پژوهان متخصّص و ارزشی و به کارگیری آنان به عنوان نیروی تشکیلاتی اجرایی درزمینه های مختلف (کادرسازی فرهنگی))
7- پیگیری مصوّبات هیئت مدیره وگزارش‌گیری ونظارت بر واحدها و معاونت‌ها
8- تهیه گزارش‌های جامع ماهانه برای ارائه در جلسات هیئت مدیره
9- نمایندگی قانونی در مراجع رسمی و نهادها و در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی با رأی هیئت مدیره
10-  نگهداری دارایی، اموال، حساب‌ها، اسناد و دفاتر با همکاری مسئولین ذی‌ربط
11-  اعمال اختیاراتی که بصورت موردی یا مقطعی از جانب هیأت مدیره به وی تفویض شده باشد
12-  ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه گسترش، بهبود و هماهنگی در فعالیت‌های مجمع به هیأت مدیره
13-  تهیه پیش نویس ترازنامه، بودجه، خط مشی و گزارش سالیانه جهت بررسی هیأت مدیره با همکاری مسئولین ذی ربط
14-  تهیه پیش نویس آئین نامه‌های مورد لزوم جهت طرح و تصمیم گیری در هیأت مدیره
15-  نظارت و ایجاد هماهنگی در فعالیت شعب، نمایندگی‌ها و دفاتر
16-  انجام سایر وظایف و اختیاراتی که طبق اساسنامه و قوانین و مقررات مربوطه به مدیرمجمع محول شده یا بشود.
17-  همکاری و تعامل سازنده با مدیرواحد خواهران و برگزاری جلسات مستمر با این واحد جهت هماهنگی کارها
 
مدیر ارتباطات:
مدیر ارتباطات که با رأی هیئت مدیره و با حکم مدیر مجمع برای مدت یکسال انتخاب می‌شود وظایف زیر بر عهده اوست:
1-   برقراری ارتباط برون سازمانی با سازمان‌ها ونهاد های دولتی و غیر دولتی به منظور جذب کمک‌ها و حمایت‌های این سازمان‌ها در جهت تأمین منابع مالی، بودجه ای و امکانات مورد نیاز برای فعالیت‌های جاری
2-   رصد و ارتباط گیری با سایر مراکز ومجموعه های فرهنگی - مذهبی و تهیه ی بانک ایده برای فعالیت ها
3-   پیگیری فعالیت‌ها و اولویت‌های فوق برنامه مجمع بینش مطهر (بر اساس تصویب هیئت مدیره و با ابلاغ مدیر مجمع)
4-   پیگیری و هماهنگی جهت دعوت از اساتید و مدعوین ویژه فعالیت‌های مجمع
5-   پیگیری نامه‌ها ومراسلات ویژه مجمع (بر اساس تصویب هیئت مدیره و یا ابلاغ مدیر مجمع)
6-   شرکت منظم در جلسات هیئت مدیره
 
مدیر واحد خواهران:
مدیر واحد خواهران که با رأی هیئت مدیره و با حکم مدیرمجمع برای مدت یک سال منصوب می‌شود دارای وظایف زیر است و در حالت کلی بازوی اجرایی مدیر مجمع در کلیهی فعالیت‌های مربوط به خواهران می‌باشد و وظایف زیر بر عهده‌ی اوست:
1- پیگیری امور اجرایی و آموزشی مربوط به خواهران مجموعه و نیز کلیهی فعالیت‌های اجرایی و آموزشی محوّله از سوی مدیر مجمع
2- شناسایی معرفت پژوهان متخصص و ارزشی خواهر و به کارگیری آنان به عنوان نیروی تشکیلاتی اجرایی درزمینه های مختلف (کادرسازی فرهنگی)
3- غنی سازی فعالیت‌های مربوط به خواهران مجمع
4- مدیریت اداری و تشکیلاتی مربوط به نیروهای اجرایی دفتر و دبیرخانه خواهران و نیز پاسخگویی در این زمینه
5- شرکت منظم در جلسات هیئت مدیره
6- تنظیم چارت تشکیلاتی داخلی واحد خواهران پس از تایید مدیرمجمع وعمل بر مبنای آن
تبصره: به جز مدیر واحد خواهران که باید حتما از فعالین خواهر باشد، مابقی مسئولین و کادر اجرایی می توانند از بین خواهران و برادران انتخاب شوند.
 
مدیراداری مالی و حقوقی:
مدیر اداری مالی وحقوقی که با رأی هیئت مدیره و با حکم مدیرمجمع انتخاب می‌شود دارای وظایف زیر است:
1- تعقیب جریانات قضائی و اداری و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم
2- تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آن، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش (مصالحه) و در صورت اقتضاء تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی با حق توکیل با نظر هیئت مدیره
3- نگهداری دارایی، اموال، حساب‌ها، اسناد و دفاتر مجمع
4- حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول تحت نظارت هیئت مدیره
5- رسیدگی به حساب‌ها، پرداخت دیون و وصول مطالبات، افتتاح حساب در بانک‌ها طی انجام تشریفات قانونی و سایر امور مالی تحت نظارت هیئت مدیره
6- شرکت منظم در جلسات هیئت مدیره
7- تهیه گزارش‌های جامع ماهانه مالی اداری و حقوقی برای ارائه در جلسات هیئت مدیره
8- امین الاموال: جمع داری، ثبت و نگهداری از اموال منقول وغیرمنقول مجمع و پیگیری جهت تأمین تجهیزات اداری دفتر مجمع بینش مطهر
9- طراحی وتدوین دستورالعمل وآیین نامه مالی که درآن نحوه محاسبه وپرداخت حق الزحمه اساتید، مربیان ونیروهای اجرایی ونیز کیفیت تسویه حساب هزینه‌های ثابت ومتغییر واعطاء تن خواه و... به واحدها مشخص شده است.
10-  پیگیری جهت دریافت بودجه‌های مصوب مجمع بینش مطهر از سازمان‌ها وارگان های مختلف
11-  ارائه طرح بینش مطهر به نهادها وارگان های ذیربط و تهیه بودجه‌های حمایتی با همکاری مدیر مجمع و مدیر ارتباطات
12-  طراحی سیستم وآیین نامه حضور وغیاب واحدها واحصاء میزان فعالیت‌های مجمع بینش مطهر بر اساس میزان ساعات اعلام شده جهت پرداخت حق الزحمه نیروهای اجرایی
13-  تهیه گزارش‌های مالی وحسابداری امور مالی مجمع بینش مطهر
14-  پیگیری جمعداری فاکتورها جهت ارائه گزارش‌های مالی
15-  ارائه نظر کارشناسی برای هیئت مدیره بر مبنای اساسنامه تشکیلاتی مجمع در موارد احتمالی تداخل مسئولیت‌ها و نامشخص بودن مسئولین پیگیری امور و وظایف
16-  مسئولیت نگهداری و آرشیو کلیه مدارک، پرونده‌ها و مکاتبات در دفتر مرکزی مجمع
ماده 11) سال مالی از اول فروردین ماه هر سال آغاز و به پایان اسفند ماه همان سال ختم می‌شود.
 
معاونت علمی
معاون علمی پس از کسب تأیید از هیئت مدیره و با حکم مدیر مجمع و به مدت یک سال منصوب می‌شود. وظیفهی معاونت علمی بر عهده گرفتن تمام موارد مربوط به مسائل علمی مجمع می‌باشد و در زیر نظر خود دو واحد در اختیار دارد و همچنین می‌تواند حداکثر یکی از واحدها را خود بر عهده داشته باشد.

    واحد آموزش و دبیرخانه

این واحد سه مسئولیت مهم را در بر می‌گیرد:

    آموزش عمومی

انجام تمام کارهای آموزشی مجمع ازثبت نام و ادارهی کلاس‌ها گرفته تا بازرسی مباحثات و نظارت بر حسن اجرای آن و جذب و گزینش بهترین افراد برای دوره و برگزاری امتحانات و تدوین پیش نویس نظام نامه‌ها و تقویم‌های اجرایی و آموزشی مختلف برای تصویب در هیئت مدیره، مدیریت اجرایی دبیرخانه و پاسخگویی به مراجعین، پیگیری‌های مربوط به کتب و نرم افزارهای مورد نیاز و سایر وظایف محوله از سوی مدیر مجمع و یا مسئول معاونت علمی
تبصره: ذیل آموزش عمومی چهار کمیته ویژه دانش آموزی، طلاب، دانشجویی و فرهنگیان قراردارد و مسئول آموزش عمومی وظیفه دارد در اولین فرصت در راستای تاسیس، ارتقاء و و پیشرفت کمیته های مذکور اقدام نماید و در صورت نیاز به دستورالعمل های ویژه و نیروی اجرایی خاص باید در هیئت مدیره این موارد به تصویب برسد.

    آموزش تخصصی

وظیفهی این واحد تربیت افراد نخبه و سرگروه و مربی دوره‌های آینده می‌باشد. تقسیمات وظایف این واحد مثل واحد آموزش عمومی می‌باشد.

    آموزش مجازی:

پیگیری کلیهی فعالیت‌های اجرایی و محتوایی مربوط به دوره‌های آموزشی مجازی

    واحد پژوهش

این واحد از چهار مسئولیت اصلی تشکیل شده است:
1- امور نشر و مقالات:
1- مدیریت اجرایی و محتوایی و تولید نشریه ی مجمع بینش مطهر
2- بررسی مقالات معرفت پژوهان و انتخاب بهترین آن‌ها و همچنین ارسال آن‌ها به مسابقات کشوری و مجلات علمی و پیگیری چاپ آن‌ها
3- تولید کلیپ، نرم افزار، صوت، فیلم و... با همکاری واحد سمعی بصری
2- کتب
تدوین و ویراستاری و پیگیری چاپ و انتشار کتب بینش مطهر
3- طرح‌های تحقیقاتی
تعامل با سازمان‌ها و نهادهای مختلف علمی و اجرایی و دریافت طرح‌ها و متعاقباً بودجه‌های پژوهشی آن‌ها و به کارگیری معرفت‌پژوهان در انجام این پروژه‌های تحقیقاتی و پژوهشی
4- مسابقات و فراخوان‌ها
برگزاری مسابقات و جشنواره‌های علمی و فرهنگی کشوری و استانی در راستای اهداف مجمع بینش مطهر.


معاونت اجرایی
معاون اجرایی پس از کسب تأیید از هیئت مدیره و با حکم مدیر مجمع و به مدت یک سال منصوب می‌شود. وظیفهی معاونت اجرایی بر عهدهی گرفتن تمام موارد مربوط به مسائل اجرایی، پشتیبانی وتبلیغاتی مجمع می‌باشد و در زیر نظر خود سه واحد در اختیار دارد و همچنین می‌تواند حداکثر مسئولیت دو واحد از واحدهای ذیل را خود بر عهده داشته باشد.

    واحد روابط عمومی و تبلیغات:

این واحد سه مسئولیت بر عهده دارد:

    همایش‌ها

1- مسئولیت برگزاری همایش‌های ماهانه و مناسبتی وبه کارگرفتن همه ظرفیت های ارکان تشکیلاتی در این زمینه
2- مسئولیت برپایی غرفه‌های مناسبتی و تبلیغاتی در ایام مهم از جمله 22 بهمن، روز قدس و ...

    امور تبلیغات

1- طراحی وتهیه بسته‌های مناسبتی با هدف تبلیغ فعالیت‌های مجمع بینش مطهر در اذهان عمومی
2- مدیریت عملیات تبلیغات ثبت نام طرح در مواعد ثبت نام و جذب مخاطبین جدید و پخش تبلیغات وآگهی
3- تهیه، طراحی و چاپ پوستر و بروشورهای تبلیغاتی، جهت معرفی مجمع بینش مطهر و جذب مخاطب برتر

    امور مجازی، سایت و سمعی بصری

1- مدیریت، پشتیبانی وتغذیه سایت مجمع بینش مطهر از لحاظ آموزشی، تبلیغاتی واطلاع رسانی برنامه‌های مجمع
2- پیگیری پوشش خبری برنامه‌های مناسبتی مجمع در رسانه‌های خبری و مجازی
3- پوشش رسانه ای (ضبط صوت، فیلمبرداری و ...) فعالیت‌های مجمع
4- پیگیری تولید و تکثیر نرم افزارها و تولیدات سمعی و بصری مجمع

    واحد پشتیبانی

1- برنامه ریزی و پیگیری کلیه امور پشتیبانی و تدارکاتی برنامه‌های مجمع بینش مطهر
2- استفاده از ظرفیت‌های اعضا مجمع در اجرای برنامه‌های شهری نظیر غرفه‌های مناسبتی (یوم الله 22 بهمن، روز قدس و ...) و پشتیبانی از واحدهای مسئول ذیربط در این گونه برنامه ها

    واحد اردویی، تشویقی و ورزشی

1- واحد تشویقی و اردویی به جهت تشویق و ترغیب معرفت پژوهان با شناسایی نفرات برگزیده هر آزمون جوایز ارزنده ای‌ای به نفرات برتر اعطاء و پس از پایان هر دوره یا سطح به نفرات برگزیده وافرادی که موفق به کسب امتیاز حد نصاب شده‌اند گواهینامه پایان دوره اعطا می‌کند، به علاوه با برگزاری اردوی پایان دوره ویژه برگزیدگان طرح طی مراسمی در اردو از آنان تشکر و قدردانی می‌نماید.
2- همچنین با برگزاری برنامه‌های ورزشی وتفریحی یک روزه موجبات انگیزه دهی به مخاطبین را فراهم خواهد آورد.
 
ماده‌های حاکمه:
 ماده حاکمه 1) درباره مسائلی که در این اساسنامه پیش بینی نشده در اولین جلسه هیئت مدیره مسائل مورد نظر طرح و اقدامات بعدی در جهت تصوب و اجرای آن‌ها صورت خواهد پذیرفت و پس از تصویب و الحاق آن‌ها به این اساسنامه لازم الاجرا خواهند بود، به علاوه تاقبل از تصویب و نتیجه گیری در مورد مسئلهی پیش آمده در جلسهی هیئت مدیره نظر رئیس هیئت مدیره در آن خصوص لازم الاجراست و در این خصوص رئیس هیئت مدیره می‌تواند این اختیار خویش را به فرد یا افراد دیگر در تشکیلات تفویض نماید.
ماده حاکمه2) همراه با این اساسنامه داخلی پنج آیین نامه اصلی دیگر پیوست می‌باشد و این آیین نامه‌ها هرکدام پس از تهیه پیش نویس توسط مسئول مربوطه و تصویب در هیئت مدیره لازم الاجرا هستند. این آیین نامه‌ها عبارت‌اند از:
1- آیین نامه اداری، مالی و حقوقی مجمع بینش مطهر
2- آیین نامه فعالیت‌های آموزشی مجمع بینش مطهراصفهان
3- آیین نامه پروتکل‌های مالی مجمع بینش مطهر
4- آیین نامه اخلاق تشکیلاتی مجمع بینش مطهر
5- آیین نامه فعالیت‌های واحد خواهران مجمع بینش مطهر


ماده 12) این اساسنامه با 12 ماده اصلی و دو ماده حاکمه در تاریخ 94/01/10 به تصویب اعضای ذیل رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجراست.
اسامی و امضای اعضای هیئت مدیره:
1- محمدوحیدصافی اصفهانی
2- علیرضا فتاحی
3- محمدصافی اصفهانی
4- محمدرضا آبدار
5- زهرا خوانساری


متمم1:در تاریخ 1394/05/25بنا به مصوبه هیئت مدیره (ماده1 هیئت مدیره اصلاح) و تعداد اعضاء جهت رسمیت یافتن جلسات به تغییر یافت.

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
شرایط و قوانین.