برنامه تلویزیونی | 🎥
شک مقدس
⭕️ قسمت هشتم:
▪️ ماهیت توبه و بازگشت به سوی خدا !
🔹️بر اساس گفتار  توبه از کتاب آزادی معنوی شهید مطهری رحمت الله علیه

🔸️به نظر شما چرا خدا از همه ی بندگان خوب و بد خودش خواسته توبه کنند؟
🔸️این که می گویند بعد از توبه خدا همه ی اعمال بد ما را تبدیل به خوبی می کند به چه معناست؟
🔸️این که خداوند می گوید ناله ی گناهکاران در نزد من محبوب تر از تسبیح، تسبیح گویان است به چه معناست؟ آیا گناهکار در نزد خدا عزیزتر از تسبیح گویان است؟
🔸️به نظر شما چگونه توبه کنیم که قبول شود؟
و...

🔹بازخوانی اندیشه های شهید مطهری(ره)
© تولید مجمع بینش و حکمت مطهر
📞 تماس با ۱۶۲ و نقد و حمایت از برنامه

💠 پخش: سه شنبه ۲ مهرماه ساعت۲۱ ازشبکه آموزش سیما