برنامه تلویزیونی | 🎥
شک مقدس
⭕️قسمت هفتم:
▪️ تحریفات عاشورا
🔸 بر اساس کتاب حماسه حسینی شهید مطهری(ره)

مشاهده ی این قسمت در این لینک :