برنامه تلویزیونی | 🎥
شک مقدس
⭕️قسمت هفتم:
▪️ تحریفات عاشورا
از دروغ تاریخی عروسی قاسم تا انحراف شناسی عجیب خواص وعوام درعزاداری ها...
🔸 بر اساس کتاب حماسه حسینی شهید مطهری(ره)

🔹بازخوانی اندیشه های شهید مطهری(ره)
© تولید مجمع بینش و حکمت مطهر
📞 تماس با ۱۶۲ و نقد برنامه

💠 پخش: پنجشنبه ۲۸شهریورساعت۲۱ ازشبکه آموزش سیما