برنامه تلویزیونی شک مقدس
قسمت ششم:
⭕️ ارزش مهاجر و مجاهد بودن در زندگی!
🔸پاسخی به چگونگی برداشتن موانع و سختی های زندگی دنیا و رسیدن به رشد حقیقی بر اساس گفتار "هجرت و جهاد" از کتاب آزادی معنوی شهید مطهری(ره)

🔹بازخوانی اندیشه های شهید مطهری(ره)

© تولید مجمع بینش و حکمت مطهر
📞 تماس با ۱۶۲ و نقد برنامه
💠 قسمت ششم شک مقدس را می توانید از این لینک مشاهده نمایید: