برنامه تلویزیونی | 🎥
شک مقدس
⭕️ قسمت نهم:
▪️ از تغییر نگاه ما به توبه تا پاسخی به شبهه ی دلایل توبه ی معصومین و پیامبران!
 
مشاهده ی این قسمت از  این لینک زیر: