به گزارش پایگاه اینترنتی بینش مطهر، دبیرخانه بینش مطهر استان اصفهان با همکاری سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان، پس از برگزاری موفق سه دوره طرح مطالعاتی – تربیت مربی آثار استاد شهید آیت الله مطهری(ره) با عنوان بینش مطهر، در نظر دارد چهارمین دوره ی طرح مذکور را با بیش از1000 نفر معرفت پژوه در سطح استان اصفهان برگزار نماید.
به گزارش پایگاه اینترنتی بینش مطهر محمدوحید صافی،مسئول دبیرخانه بینش مطهر در این باره گفت: پس از اینکه دبیرخانه بینش مطهر طی سه سال گذشته توانست سه دوره طرح مطالعاتی – تربیت مربی بینش مطهر را درسال اول با220 نفر ودر سال دوم با320 نفر و در سال سوم با 957 نفر مخاطب به اتمام برساند ،در سال 92 بنا دارد با همکاری سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان وسایر ارگاه های فرهنگی استان چهارمین دوره طرح مذکور را با بیش از1000 نفر مخاطب،آغاز نماید.

صافی پیرامون شیوه نامه اجرایی طرح بینش مطهر گفت: این طرح در4سطح اجرا می شود، که هرسطح18هفته( 6ماه)زمان می برد وکلّ طرح جمعاً2الی5/2سال به طول می انجامد. درابتدای طرح، دوره توجیهی ترتیب داده شده است که در این دوره، آشنایی کلّیِ هر معرفت پژوه با طرح بینش مطهر و توجیه شدن پیرامون چیستی وچرایی مطالعه کتب شهید مطهری(ره)،آشنایی اجمالی با زندگی وابعادفکری وسخصیتی استادمطهری(ره)،طی سخنرا نی هایی توسط اساتید شاخص ومبلغین برتر انجام خواهد شد،به علاوه انتخاب محل برگزاری کلاس در طول دوره وشناسایی افرادی که بناست درآینده هم مباحثه ایی وهم کلاسی او در این طرح باشند در این دوره توسط خود معرفت پژوه انجام خواهد شد ،به علاوه در این دوره کتب ونرم افزارهای مورد نیاز هرسطح با تخفیف حداکثر50% در اختیار معرفت پژوهان قرار خواهد گرفت.

افرادی که قصد شرکت در این دوره رادارند میتوانند 10شهریور لغایت 6 مهر ماه از ساعت 8 الی 13 به دبیرخانه بینش مطهر واقع در خیابان کاشانی،کوچه روضاتیان(چهارسوق)شهر اسلامی مراجعه فرمایند.

تلفن تماس0311/2331064