به گزارش پایگاه اینترنتی بینش مطهر، همایش اختتامیه دوره سوم مجمع بینش مطهر استان اصفهان در تاریخ 1392/5/24در هنر سرای خورشید اصفهان با حضور دکتر سید بشیر حسینی استاد دانشگاه امام صادق برگزار شد.

«جهت انتقال به صفحه دانلود صوت همایش بر روی تصویر زیر کلیک فرمایید»

L-site1