به گزارش خبرگزار بینش مطهر؛ مراسم افتتاحیه طرح مطالعاتی آثار امام خمینی به همت مجموعه فرهنگی اندیشه امام خمینی اصفهان در روز جمعه ۲۷شهریور در خانه مشروطیت اصفهان برگزار گردید

به گزارش خبرگزار بینش مطهر؛ مراسم افتتاحیه طرح مطالعاتی آثار امام خمینی به همت مجموعه فرهنگی اندیشه امام خمینی اصفهان در روز جمعه ۲۷شهریور در خانه مشروطیت اصفهان برگزار گردید

برای مشاهده تصاویر با کیفیت اصلی بر روی هرکدام کلیک کنید