حضور مجمع فرهنگی تحقیقاتی بینش مطهر در دوره سراسری توانمندسازی سمن ها با موضوع تاریخ شفاهی

به گزارش خبرگزاری مجمع فرهنگی تحقیقاتی بینش مطهر استان اصفهان محمد صافی اصفهانی روز شنبه 23 آبان ماه 1394 اظهار کرد: وزارت ورزش و جوانان بر اساس برنامه ای که برای آموزش سمن ها دارد در برنامه ی زمانی مشخص در استان های مختلف دوره های توانمندسازی برای اعضا برگزار می کند.

وی افزود: مقرر شده بود که این دوره در ایلام با موضوع تاریخ شفاهی در مهرماه برگزار شود که به دلیل سیل و شرایط نامطلوب شهر به تاریخ بعد موکول شد.

مدیر مجمع فرهنگی تحقیقاتی بینش مطهر با بیان اینکه این گونه آموزش ها منجر به توانمندی سمن ها می شود، تاکید کرد: برگزاری چنین دوره هایی به تشکیل اتاق فکرهای قوی و بالا آمدن توان گردش مالی سمن ها کمک میکند.

صافی یادآور شد: توانمندسازی سمن ها در زمینه ی تاریخ شفاهی می تواند کمک قابل توجهی به سازمان های مردم نهاد کند تا با گردآوری و تدوین تاریخ استان ها بتوانند آثار ارزشمندی را در این زمینه گردآوری کنند.

وی از برگزاری این دوره در روزهای 25 تا 28 آبان با حضور نمایندگان سمن های سراسر کشور در استان ایلام خبر داد.