در حاشیه دوره سراسری توانمندسازی سمن ها / ایلام 26 آبان ماه 1394 با موضوع تاریخ شفاهی جلسه با جناب آقای دکتر رضا حجتی(مدیرکل مشارکت های اجتماعی جوانان)در خصوص طرح ملی بینش مطهر