برنامه پخش هفتمین قسمت از برنامه تلویزیونی شک مقدس

برنامه پخش هفتمین قسمت از برنامه تلویزیونی شک مقدس

برنامه تلویزیونی | 🎥
شک مقدس
⭕️قسمت هفتم:
▪️ تحریفات عاشورا
از دروغ تاریخی عروسی قاسم تا انحراف شناسی عجیب خواص وعوام درعزاداری ها...
🔸 بر اساس کتاب حماسه حسینی شهید مطهری(ره)

🔹بازخوانی اندیشه های شهید مطهری(ره)
© تولید مجمع بینش و حکمت مطهر
📞 تماس با ۱۶۲ و نقد برنامه

💠 پخش: پنجشنبه ۲۸شهریورساعت۲۱ ازشبکه آموزش سیما

چهارشنبه, 27 شهریور 1398
اردوی زيارتی مشهد مقدس

اردوی زيارتی مشهد مقدس

 اطلاعیه | 📣
💠اردوی زيارتی مشهد مقدس 💠
🔻ويژه  پسران
و  دختران نوجوان 🔻
🗓زمان اردو : از ۳۰ مرداد تا ۵ شهريور
هزینه اردو: ۳۰۰ هزارتومان 💳
برای برادران ۳ نفر  ظرفيت باقیست‼️
ثبت نام برادران : 09130978020
ثبت نام‌خواهران :  09130978030

چهارشنبه, 20 شهریور 1398
برنامه پخش ششمین قسمت از برنامه تلویزیونی شک مقدس

برنامه پخش ششمین قسمت از برنامه تلویزیونی شک مقدس

برنامه تلویزیونی | 🎥
شک مقدس
قسمت ششم:
⭕️ ارزش مهاجر و مجاهد بودن در زندگی!
🔸پاسخی به چگونگی برداشتن موانع و سختی های زندگی دنیا و رسیدن به رشد حقیقی بر اساس گفتار "هجرت و جهاد" از کتاب آزادی معنوی شهید مطهری(ره)

🔹بازخوانی اندیشه های شهید مطهری(ره)

© تولید مجمع بینش و حکمت مطهر
📞 تماس با ۱۶۲ و نقد برنامه
💠 پخش: پنجشنبه ۲۱ شهریور ساعت ۲۱ از شبکه ۷ سیما

 

چهارشنبه, 20 شهریور 1398
پنجمین قسمت از برنامه تلویزیونی شک مقدس

پنجمین قسمت از برنامه تلویزیونی شک مقدس

⭕️قسمت پنجم برنامه ی تلویزیونی شک مقدس:
ماهیت و اثرات قیام حسینی(ع)
پاسخی به شبهات ثمرات و ماهیت قیام عاشورا بر اساس کتاب حماسه حسینی شهید مطهری(ره)

🔹بازخوانی اندیشه های شهید مطهری(ره)

© تولید مجمع بینش و حکمت مطهر
📞 تماس با ۱۶۲ و نقد برنامه

برای مشاهده ی این برنامه ی 38 دقیقه ای می توانید از لینک استفاده نمایید:

 

 

 

سه شنبه, 19 شهریور 1398
برنامه پخش پنجمین قسمت از برنامه تلویزیونی شک مقدس

برنامه پخش پنجمین قسمت از برنامه تلویزیونی شک مقدس

برنامه تلویزیونی | 🎥
شک مقدس
⭕️قسمت پنجم:
ماهیت و اثرات قیام حسینی(ع)
پاسخی به شبهات ثمرات و ماهیت قیام عاشورا بر اساس کتاب حماسه حسینی شهید مطهری(ره)

🔹بازخوانی اندیشه های شهید مطهری(ره)

© تولید مجمع بینش و حکمت مطهر
📞 تماس با ۱۶۲ و نقد برنامه

💠 پخش: دوشنبه ۱۸ شهریور ساعت ۲۰ از شبکه ۷ سیما

یکشنبه, 17 شهریور 1398
چهارمین قسمت از برنامه تلویزیونی شک مقدس

چهارمین قسمت از برنامه تلویزیونی شک مقدس

⭕️قسمت چهارم برنامه ی تلویزیونی شک مقدس:
فلسفه ی عزاداری بر امام حسین و علل اجتماعی قیام حسینی(ع)
پاسخی به شبهات مبانی عزاداری بر اساس کتاب حماسه حسینی شهید مطهری(ره)

🔹بازخوانی اندیشه های شهید مطهری(ره)

این برنامه ی 33 دقیقه ای را می توانید از این لینک مشاده نمایید

شنبه, 16 شهریور 1398