برنامه پخش یازدهمین قسمت از برنامه تلویزیونی شک مقدس

برنامه پخش یازدهمین قسمت از برنامه تلویزیونی شک مقدس

برنامه_تلویزیونی | 🎥
شک مقدس
⭕️ قسمت یازدهم:
شبهه ی پاک بودن دل!

چهارشنبه, 01 آبان 1398
دهمین قسمت از برنامه تلویزیونی شک مقدس

دهمین قسمت از برنامه تلویزیونی شک مقدس

برنامه_تلویزیونی | 🎥
شک مقدس
⭕️ قسمت دهم:
▪️ مبانی سیره و سبک زندگی دینی!


این قسمت از برنامه را می توانید از این لینک تماشا کنید:

شنبه, 20 مهر 1398
برنامه پخش دهمین قسمت از برنامه تلویزیونی شک مقدس

برنامه پخش دهمین قسمت از برنامه تلویزیونی شک مقدس

برنامه_تلویزیونی | 🎥
شک مقدس
⭕️ قسمت دهم:
▪️ مبانی سیره و سبک زندگی دینی!

چهارشنبه, 17 مهر 1398
 نهمین قسمت از برنامه تلویزیونی شک مقدس

نهمین قسمت از برنامه تلویزیونی شک مقدس

برنامه تلویزیونی | 🎥
شک مقدس
⭕️ قسمت نهم:
▪️ از تغییر نگاه ما به توبه تا پاسخی به شبهه ی دلایل توبه ی معصومین و پیامبران!
 
مشاهده ی این قسمت از  این لینک زیر:

شنبه, 13 مهر 1398
دومین قسمت از برنامه تلویزیونی شک مقدس

دومین قسمت از برنامه تلویزیونی شک مقدس

برنامه تلویزیونی | 🎥
شک مقدس
⭕️قسمت چهارم:
فلسفه ی عزاداری بر امام حسین و علل اجتماعی قیام حسینی(ع)
پاسخی به شبهات مبانی عزاداری بر اساس کتاب حماسه حسینی شهید مطهری(ره)

🔹بازخوانی اندیشه های شهید مطهری(ره)

© تولید مجمع بینش و حکمت مطهر
📞 تماس با ۱۶۲ و نقد برنامه

#برنامه_تلویزیونی | 🎥
شک مقدس
⭕️قسمت چهارم:
فلسفه ی عزاداری بر امام حسین و علل اجتماعی قیام حسینی(ع)
پاسخی به شبهات مبانی عزاداری بر اساس کتاب حماسه حسینی شهید مطهری(ره)

🔹بازخوانی اندیشه های شهید مطهری(ره)

© تولید مجمع بینش و حکمت مطهر
📞 تماس با ۱۶۲ و نقد برنامه

💠 این برنامه ۳۷دقیقه ای را از این لینک به طور کامل تماشا کنید(قسمت سوم)

دوشنبه, 01 مهر 1398